Splošne informacije

Splošne informacije o simpoziju, komu je namenjen, lokaciji, vodstvu in licenčnih točkah

Komu je simpozij namenjen?

Simpozij je namenjen zdravnikom specialistom in specializantom ter medicinskim sestram/zdravstvenikom s področij nevrokirurgije, nevrologije, radiologije, intenzivne medicine, anesteziologije z reanimatologijo, interne medicine in urgentne medicine.

Uradna jezika

slovenščina, angleščina

Organizacijski odbor:

Predsednica:

S. Šteblaj

Člani:

J. Pretnar Oblak, P. Miklavčič, J. Bregar, M. Ališić, A. Lešnik, D. Štumberger

Strokovni odbor:

Predsednica:

J. Pretnar Oblak

Člani:

S. Šteblaj, F. F. Bajrović, R. Bošnjak, J. Magdič, N. Milivojević, B. Prestor, J. Ravnik, A. Resman Gašperšič, T. Strojnik, M Šoštarič Podlesnik, N. Milojević, M. Lunder

LICENČNE TOČKE

Licenčne točke na ZZS in ZRIS so v postopku pridobivanja.

Prireditelji
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, UKC Ljubljana

V sodelovanju z:

SZD – Slovensko združenje nevrologov,

MF – Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za nevrologijo

AVTORJI PRISPEVKOV

Spoznajte avtorje prispevkov 4. mednarodnega simpozija žilne nevrologije

 • Ažman K
 • Bajrović F
 • Beovič B
 • Bošnjak R
 • Čepin U
 • Dobrecovič S
 • Dubovoy A
 • Frol S
 • Gruber A
 • Hafner M
 • Ivanušič K
 • Jeglič A
 • Jeromel M
 • Karničnik K
 • Kneževič I
 • Kocijančič I
 • Kodela A
 • Kolenc M
 • Kšela J
 • Kurita H
 • Lavrič T
 • Logar M
 • Lovrič D
 • Magdič J
 • Makovec M
 • Matos B
 • Miklavčič P
 • Milivojević N
 • Miloševič Z
 • Mofardin S
 • Muačević
 • Mušič P
 • Notar L
 • Ožek B
 • Pešak
 • Polanec B
 • Porčnik A
 • Prestor B
 • Pretnar Oblak J
 • Ravnik J
 • Resman Gašperšič A
 • Ribarič I
 • Rigler I
 • Smrke B
 • Spazzapan P
 • Strojnik T
 • Šeruga T
 • Šoštarič Podlesnik M
 • Šteblaj S
 • Šurlan Popović K
 • Švigelj V
 • Tekavčič I
 • Vajkoczy P
 • Velnar T
 • Vipotnik T
 • Visočnik B
 • Vovk M
 • Zaletel M
 • Zorko N
 • Zupan M
 • Žele T
 • Žvan B

Lokacija

Simpozij bo potekal v Ljubljani, v Grand Hotelu Union, v Beli in Stekleni dvorani

Parkiranje

V Grand hotelu Union zagotavljajo varovana parkirna mesta v garaži.

Parkiranje je možno tudi v garažni hiši Trdinova.

GRAND HOTEL UNION

Program

Program je razdeljen na dva dela.

Milivojević N, Bajrović F, Žele T, Ravnik J, Šoštarič Podlesnik M, Ribarič I
Frol S, Čepin U, Kneževič I, Kolenc M, Makovec M
Ožek B, Pretnar Oblak J, Ažman K, Kšela J, Logar M
Pretnar Oblak J, Vipotnik T, Jeglič A, Velnar T, Ravnik J
Kirurško zdravljenje spontane znotrajmožganjske krvavitve
Milivojevič N, Matos B, Dobrecovič S, Strojnik T
Žvan B, Notar L, Švigelj V, Šurlan Popović K, Tekavčič I, Ravnik J
Bošnjak R, Velnar T, Zorko N, Milivojevič N
Švigelj V, Zupan M, Bošnjak R, Velnar T, Kocijančič I
Ožek B, Zaletel M, Magdič J, Kodela A, Spazzapan P
Prestor B, Porčnik A, Pešak, Smrke B, Resman Gašperšič A, Miloševič Z, Lovrič D

Kotizacija

Kotizacija se razlikuje glede na tip udeleženca in čas prijave

Zgodnja prijava
130
 • prijava do 31. januarja 2020
Prijava
Ni na voljo!
Redna prijava
150
 • prijava od 1. februarja do 19. marca 2020
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
200
 • prijava 20. februarja
Zgodnja prijava
90
 • prijava do 31. januarja 2020
Prijava
Ni na voljo!
Redna prijava
110
 • prijava od 1. februarja do 19. marca 2020
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
160
 • prijava 20. februarja
Zgodnja prijava
90
 • prijava do 31. januarja 2020
Prijava
Ni na voljo!
Redna prijava
110
 • prijava od 1. februarja do 19. marca 2020
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
160
 • prijava 20. februarja

Kontakt

Za kakršnekoli informacije smo vam na voljo na email naslovu info@neurovasc.si ali preko spodnjega obrazca