Splošne informacije

Splošne informacije o simpoziju, komu je namenjen, lokaciji, vodstvu in licenčnih točkah

Komu je simpozij namenjen?

Simpozij je namenjen zdravnikom specialistom in specializantom ter medicinskim sestram/zdravstvenikom s področij nevrokirurgije, nevrologije, radiologije, intenzivne medicine, anesteziologije z reanimatologijo, interne medicine in urgentne medicine.

Uradna jezika

slovenščina, angleščina

Organizacijski odbor:

Predsednica:

S. Šteblaj

Člani:

J. Pretnar Oblak, P. Miklavčič, J. Bregar, M. Ališić, A. Lešnik, D. Štumberger

Strokovni odbor:

Predsednica:

J. Pretnar Oblak

Člani:

S. Šteblaj, F. F. Bajrović, R. Bošnjak, J. Magdič, N. Milivojević, B. Prestor, J. Ravnik, A. Resman Gašperšič, T. Strojnik, M Šoštarič Podlesnik, N. Milojević, M. Lunder

LICENČNE TOČKE

Licenčne točke na ZZS in ZRIS so v postopku pridobivanja.

Licenčne točke Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije so dodeljene.

Prireditelji
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, UKC Ljubljana

V sodelovanju z:

SZD – Slovensko združenje nevrologov,

MF – Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za nevrologijo

AVTORJI PRISPEVKOV

Spoznajte avtorje prispevkov 4. mednarodnega simpozija žilne nevrologije

 • Ažman K
 • Bajrović F
 • Beovič B
 • Bošnjak R
 • Čepin U
 • Dobrecovič S
 • Dubovoy A
 • Frol S
 • Gruber A
 • Hafner M
 • Ivanušič K
 • Jeglič A
 • Jeromel M
 • Karničnik K
 • Kneževič I
 • Kocijančič I
 • Kodela A
 • Kolenc M
 • Kšela J
 • Kurita H
 • Lavrič T
 • Logar M
 • Lovrič D
 • Magdič J
 • Makovec M
 • Matos B
 • Miklavčič P
 • Milivojević N
 • Miloševič Z
 • Mofardin S
 • Muačević
 • Mušič P
 • Notar L
 • Ožek B
 • Pešak
 • Polanec B
 • Porčnik A
 • Prestor B
 • Pretnar Oblak J
 • Ravnik J
 • Resman Gašperšič A
 • Ribarič I
 • Rigler I
 • Smrke B
 • Spazzapan P
 • Strojnik T
 • Šeruga T
 • Šoštarič Podlesnik M
 • Šteblaj S
 • Šurlan Popović K
 • Švigelj V
 • Tekavčič I
 • Vajkoczy P
 • Velnar T
 • Vipotnik T
 • Visočnik B
 • Vovk A
 • Zaletel M
 • Zorko N
 • Zupan M
 • Žele T
 • Žvan B

Lokacija

Simpozij bo potekal v Ljubljani, v Grand Hotelu Union, v Beli in Stekleni dvorani

Parkiranje

V Grand hotelu Union zagotavljajo varovana parkirna mesta v garaži.

Parkiranje je možno tudi v garažni hiši Trdinova.

GRAND HOTEL UNION

Program

Program je razdeljen na dva dela.

Žele T, Krašovec K, Milivojević N, Šteblaj S, Bajrović F, Ribarič I
Makovec M, Kolenc M, Tomaževič Pupić P, Spudič A
Ožek B, Pretnar Oblak J, Ažman K, Kšela J, Logar M
Pretnar Oblak J, Benedičič M, Vipotnik T, Jeglič A, Samsa Ž, Velnar T, Šmigoc T
Kirurško zdravljenje spontane znotrajmožganjske krvavitve
Milivojevič N, Zorko N, Velnar T, Strojnik T, Bošnjak R
Žvan B, Zaletel M, Šurlan Popović K, Ravnik J
Bošnjak R, Velnar T, Zupan M, Švigelj V, Kocijančič I
Šteblaj S, Ožek B, Karničnik K, Jeglič A, Matos B
Odvzem likvorja
Nevrološki status

Kotizacija

Kotizacija se razlikuje glede na tip udeleženca in čas prijave

Ni na voljo!
Zgodnja prijava
130
 • prijava do 3. februarja 2020
Redna prijava
150
 • prijava od 4. februarja do 19. marca 2020
Prijava
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
200
 • prijava 20. marca
Ni na voljo!
Zgodnja prijava
90
 • prijava do 3. februarja 2020
Redna prijava
110
 • prijava od 4. februarja do 19. marca 2020
Prijava
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
160
 • prijava 20. marca
Ni na voljo!
Zgodnja prijava
90
 • prijava do 3. februarja 2020
Redna prijava
110
 • prijava od 4. februarja do 19. marca 2020
Prijava
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
160
 • prijava 20. marca

Kontakt

Za kakršnekoli informacije smo vam na voljo na email naslovu info@neurovasc.si ali preko spodnjega obrazca