Splošne informacije

Splošne informacije o simpoziju, komu je namenjen, lokaciji, vodstvu in licenčnih točkah

Komu je simpozij namenjen?

Simpozij je namenjen zdravnikom specialistom in specializantom ter medicinskim sestram/zdravstvenikom s področij nevrokirurgije, nevrologije, radiologije, intenzivne medicine, anesteziologije z reanimatologijo, interne medicine in urgentne medicine.

Uradna jezika

slovenščina, angleščina

Organizacijski odbor:

Predsednica:

S. Šteblaj

Člani:

J. Pretnar Oblak, P. Miklavčič, J. Bregar, M. Ališić, A. Lešnik, D. Štumberger

Strokovni odbor:

Predsednica:

J. Pretnar Oblak

Člani:

S. Šteblaj, F. F. Bajrović, R. Bošnjak, J. Magdič, N. Milivojević, B. Prestor, J. Ravnik, A. Resman Gašperšič, T. Strojnik, M Šoštarič Podlesnik, N. Milojević, M. Lunder

LICENČNE TOČKE

Licenčne točke Zdravstvene zbornice Slovenije in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije so dodeljene.

Prireditelji
Klinični oddelek za vaskularno nevrologijo in intenzivno nevrološko terapijo, UKC Ljubljana

V sodelovanju z:

SZD – Slovensko združenje nevrologov,

MF – Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani, Katedra za nevrologijo

AVTORJI PRISPEVKOV

Spoznajte avtorje prispevkov 4. mednarodnega simpozija žilne nevrologije

 • Ažman K
 • Bajrović F
 • Beovič B
 • Bošnjak R
 • Čepin U
 • Dobrecovič S
 • Dubovoy A
 • Frol S
 • Gruber A
 • Hafner M
 • Ivanušič K
 • Jeglič A
 • Jeromel M
 • Karničnik K
 • Kneževič I
 • Kocijančič I
 • Kodela A
 • Kolenc M
 • Kšela J
 • Kurita H
 • Lavrič T
 • Logar M
 • Lovrič D
 • Magdič J
 • Makovec M
 • Matos B
 • Miklavčič P
 • Milivojević N
 • Miloševič Z
 • Mofardin S
 • Muačević
 • Mušič P
 • Notar L
 • Ožek B
 • Pešak
 • Polanec B
 • Porčnik A
 • Prestor B
 • Pretnar Oblak J
 • Ravnik J
 • Resman Gašperšič A
 • Ribarič I
 • Rigler I
 • Smrke B
 • Spazzapan P
 • Strojnik T
 • Šeruga T
 • Šoštarič Podlesnik M
 • Šteblaj S
 • Šurlan Popović K
 • Švigelj V
 • Tekavčič I
 • Vajkoczy P
 • Velnar T
 • Vipotnik T
 • Visočnik B
 • Vovk A
 • Zaletel M
 • Zorko N
 • Zupan M
 • Žele T
 • Žvan B

Lokacija

Simpozij bo potekal v Ljubljani, v Radisson Blu Plaza Hotelu.

Parkiranje

Parkiranje je možno v garaži hotela.

Parkiranje je možno tudi na parkiriščih v BTC in okolici.

Radisson Blu Plaza Hotel, Ljubljana

Program

Program je razdeljen na dva dela.

7.50 - 8.00
Uvodni nagovor
Žele T, Krašovec K, Milivojević N, Šteblaj S, Bajrović F, Ribarič I, Ravnik J, Šmigoc T, Magdič J, Šoštarič Podlesnik M
Frol S, Čepin U, Kneževič I, Kolenc M, Makovec M
Makovec M, Kolenc M, Tomaževič Pupić P, Spudič A
Pretnar Oblak J, Benedičič M, Vipotnik T, Jeglič A, Samsa Ž, Velnar T, Šmigoc T
10.50 - 11.30
Odmor za kavo
13.10 - 14.30
Odmor za kosilo
16.45 - 17.15
Odmor za kavo
9.40 - 10.50
Odvzem likvorja
9.40 - 10.50
Nevrološki status
10.50 - 11.30
Odmor za kavo
13.10 - 14.30
Odmor za kosilo
16.30 - 17.00
Odmor za kavo

Kotizacija

Kotizacija se razlikuje glede na tip udeleženca in čas prijave

Ni na voljo!
Zgodnja prijava
130
 • prijava do 3. februarja 2020
Redna prijava
150
 • prijava od 4. februarja do 22. oktobra 2020
Prijava
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
200
 • prijava 23. oktobra 2020
Ni na voljo!
Zgodnja prijava
90
 • prijava do 3. februarja 2020
Redna prijava
110
 • prijava od 4. februarja do 22. oktobra 2020
Prijava
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
160
 • prijava 23. oktobra 2020
Ni na voljo!
Zgodnja prijava
90
 • prijava do 3. februarja 2020
Redna prijava
110
 • prijava od 4. februarja do 22. oktobra 2020
Prijava
Ni na voljo!
Prijava na srečanju
160
 • prijava 23. oktobra 2020

Kontakt

Za kakršnekoli informacije smo vam na voljo na email naslovu info@neurovasc.si ali preko spodnjega obrazca